Разработване на инвестиционен проект

Ако решите да кандидатствате за финансиране, ние ще превърнем Вашата идея в печеливш проект. Ако работите с нас, ще се убедите, че ние сме виртуози в тази дейност:

Ако решите да кандидатствате за финансиране, ние ще превърнем Вашата идея в печеливш проект. Ако работите с нас, ще се убедите, че ние сме виртуози в тази дейност:

  • Ще формулираме и разработим Вашата проектна идея така, че в максимална степен да отговаря на условията и критериите за финансиране. Всяка процедура за финансиране има множество особености, свързани с нейните цели, допустими кандидати, дейности и разходи, като се прилагат редица специфични критерии за оценка. „Обработването“ на проектната идея в съответствие с изискванията на конкретната финансираща процедура е най-важната задача на консултанта, в която си проличават неговите професионални познания, умения и опит. Без да променяме Вашето инвестиционно намерение или друга проектна идея, ние ще ги формулираме по такъв начин, че в максимална степен да отговарят на условията за допустимост и критериите за оценка по конкретната финансираща процедура, и да получат най-високата възможна оценка.
  • В случай, че при кандидатстването се изисква представянето на някакво предварително проучване (напр. маркетингово проучване) или одит (напр. одит за енергийна ефективност, одит за ресурсна ефективност, и др. под.), ние сами ще изготвим или ще организираме изготвянето на тези документи от наш компетентен доверен партньор, за да сме сигурни в най-доброто качество на разработвания проект.
  • Ще окомплектоваме Вашия проекта Ви с всички необходими придружителни документи, като ще Ви помогнем при тяхното изготвяне и оформяне.
  • Ще Ви съдействаме за подаването на проекта по електронен път чрез Информационната система ИСУН 2020. В случай, че се затруднявате с електронното подаване, ще можете да ни упълномощите, за да подадем проекта от Ваше име.
  • Ще ви подпомагаме в цялостния процес на кандидатстване до обявяването на класирането на проектите, като при одобрение на проекта за финансиране ще Ви подпомогнем при представянето на изискваните документи и сключването на договора за безвъзмездна помощ.

Мислите ли за нов проект? Започнете днесПрисъединете се към насНека поговорим

Ние сме компания, която превръща вашия бизнес в глобална, ориентирана стратегия.
Насрочете среща с нас, за да обсъдим вашите цели и нужди.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.