Управление на инвестиционен проект

Ние поемаме цялостен ангажимент да организираме изпълнението и отчитане на проекта Ви в пълно съответствие с приложимите изисквания, като Ви гарантираме, че ще получите договорената безвъзмездна финансова помощ, ако изпълните проекта си съгласно нашите указания.

Обикновено дейностите по проектите се изпълняват чрез възлагане на доставки, услуги или строителство на външни изпълнители. Освен при много ниски стойности на дейностите, изборът на изпълнител следва да се извърши чрез провеждането публични тръжни процедури. От качественото провеждане на тези процедури и впоследствие от правилното изпълнение на сключените въз основа на тях договори зависи дали проектът да бъде успешно изпълнен и дали в крайна сметка ще получи договорената безвъзмездна помощ.

Ние поемаме цялостен ангажимент  да организираме изпълнението и отчитане на проекта Ви в пълно съответствие с приложимите изисквания, като Ви гарантираме, че ще получите договорената безвъзмездна финансова помощ, ако изпълните проекта си съгласно нашите указания.

Какво включва работата ни по управление на проекта?

  • Ще разработим, въз основа на вашите изисквания и технически спецификации, необходимата тръжна документация (тръжното досие) на процедурите за избор на изпълнители на всички дейности по проекта, и ще ги съгласуваме с администрацията на финансиращата програма (в случаите, в които е предвидено администрацията да осъществява предварителен контрол върху документацията).
  • Ще организираме обявяването и провеждането на процедурите за избор на изпълнители, и сключването на договорите с избраните изпълнители.
  • Ще Ви подпомогнем за правилното изпълнение на сключените договори с изпълнителите и съставянето на необходимите за отчитането на проекта документи, така че да бъдат спазени всички приложими изисквания и да бъде гарантирано признаването на извършените разходи и изплащането на договорената безвъзмездна помощ.
  • Ще изготвим отчетите за изпълнение на проекта Ви, вкл. Финалния технически и финансов отчет, и ще го защитим пред администрацията на финансиращата програма.
  • Ще Ви подпомагаме във всички взаимоотношения с администрацията на финансиращата програма през цялото времетраене на проекта до реалното изплащане на безвъзмездната помощ.

Мислите ли за нов проект? Започнете днесПрисъединете се към насНека поговорим

Ние сме компания, която превръща вашия бизнес в глобална, ориентирана стратегия.
Насрочете среща с нас, за да обсъдим вашите цели и нужди.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.