Разработване на автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда, касаеща човешки фактор

Поставяме фокуса на работа върху подобряването на производителността на труда и на производствените процеси в предприятията, като използваме съвременни технологични решения за оптимизирането и автоматизирането им.

Поставяме фокуса на работа върху подобряването на производителността на труда и на производствените процеси в предприятията, като използваме съвременни технологични решения за оптимизирането и автоматизирането им.

Стремежът към повишаване на производителността на труда е важна цел във всички фирмени стратегии за развитие. Ниското ниво на производителността на труда е една от основните причини за занижения жизнен стандарт на хората. България е на последно място по този показател за страните от ЕС. Конкуренцията в съчетание с ефекта на икономическата нестабилност принуждава компаниите да търсят нови възможности за понижаване на производствените разходи и повишаване на производителността на труда. Изследването на работните процеси е дисциплина, свързана с организацията на всяко производство, и има за цел повишаване на неговата производителност.

Разработваме и внедряваме универсална система, която да изпълнява следните дейности съгласно дефинираните от ILO / International Labour Organization/ методики:

 1. Избор и проучване на конкретно работно място, определяне на различните аспекти, влияещи на извършването на работата.
 2. Автоматично измерване и записване на информацията от изследвания актуален работен процес.
 3. Обработване, анализиране и представяне на събраните данни във вид на таблици, графики, диаграми. Целият този етап обхваща количествения анализ на изпълняваната работа, за изпълнението на който се използват следните 3 нива:
  • анализиране на процесите;
  • анализиране на операциите;
  • анализиране на движенията.
 4. Разработване на подобрения в съществуващия процес, като за база служи цялата събрана и анализирана информация.
 5. Внедряване на предложените подобрения в производството с последващ контрол относно тяхното прилагане – постигане на по- висока производителност.

Чрез прилагането на тази система ще се остойности изследваният работен процес, което е от изключителна важност, понеже само по този начин ще може да се:

 • калкулират производствените капацитети;
 • калкулират сроковете за реализиране на производствените програми и сроковете за доставки;
 • контролира и планира съответната продукция;
 • пресметнат производствените разходи и изготвят съответните бюджети;
 • определи необходимия ресурс от персонал за изпълнението на съответните задачи;
 • определи необходимостта от екипировка и машини.

Предимствата на разработваната иновационна система:

 • ще има възможност за събиране на данни за обкръжаващата работна среда, в която се извършва процесът;
 • автоматизирано събиране на данни за работния процес посредством смарт сензори;
 • не се нуждае от оператор, който да събира данните;
 • събраните данни ще се съхраняват в „Облачни база данни”;
 • трансферът на събраните данни ще става автоматизирано през интернет чрез технологията „Интернет на нещата”;
 • автоматизиран анализ на събраните данни при използване на „Изкуствен интелект”;
 • визуализация на възможностите за подобрения;
 • използване на „Изкуствен интелект” за прогнозиране на резултати при промени във фактори, влияещи на производствения процес.

Мислите ли за нов проект? Започнете днесПрисъединете се към насНека поговорим

Ние сме компания, която превръща вашия бизнес в глобална, ориентирана стратегия.
Насрочете среща с нас, за да обсъдим вашите цели и нужди.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.