Европейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от всеки 10 граждани на ЕС (86 %) смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Гражданите очакват редица технологии, които понастоящем са в процес на разработване, да окажат положително въздействие върху нашия начин на живот през следващите 20 години, като това са по-специално слънчевата енергия (92 %), ваксините и борбата с инфекциозните болести (86 %) и изкуственият интелект (61 %).

Освен това резултатите показват висок интерес към науката и технологиите (82 %) и желание сред гражданите да научат повече за тях на места като кметства, музеи и библиотеки (54 %). През последните години в много области нарасна интересът, очакванията и ангажираността на гражданите на ЕС с науката и технологиите. Когато бъдат попитани в кои области научните изследвания и иновациите могат да доведат до промяна, респондентите най-често споменават здравеопазването, медицинските грижи и борбата с изменението на климата. Тези резултати са в съответствие с нарастващия интерес към нови медицински открития, който се е увеличил от 82 % на 86 % от 2010 г. насам.

Проучването на Евробарометър разкрива също така предизвикателствата пред научните изследвания и иновациите. Много граждани на ЕС смятат, че науката и технологиите допринасят най-вече за подобряване на живота на хората, които вече живеят добре (57 %), и че не се обръща достатъчно внимание на разликите между потребностите на жените и мъжете (23 %). Повече от половината смятат, че научните работници в Китай (58 %), САЩ (57 %) и Япония (54 %) имат по-големи успехи от научните работници в ЕС по отношение на откритията. В нивото на научните познания също са налице големи различия между различните части на обществото.

Публикуваното днес проучване на Евробарометър е най-голямото до момента в областта на науката и технологиите по отношение на броя на участниците (37 103 респонденти) и на държавите, участвали в проучването (38 държави, включително държавите — членки на ЕС, държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, държавите от ЕАСТ и Обединеното кралство). Проучването беше осъществено в периода от 13 април и 10 май 2021 г. предимно чрез лични разговори.

Повече информация за проучването може да намерите на официалния сайт на Евробарометър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.