Европейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от всеки 10 граждани на ЕС (86 %) смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Гражданите очакват редица технологии, които понастоящем са в процес на разработване, да окажат положително въздействие върху нашия начин на живот през следващите 20 години, като това са по-специално слънчевата енергия (92 %), ваксините и борбата с инфекциозните болести (86 %) и изкуственият интелект (61 %).

Освен това резултатите показват висок интерес към науката и технологиите (82 %) и желание сред гражданите да научат повече за тях на места като кметства, музеи и библиотеки (54 %). През последните години в много области нарасна интересът, очакванията и ангажираността на гражданите на ЕС с науката и технологиите. Когато бъдат попитани в кои области научните изследвания и иновациите могат да доведат до промяна, респондентите най-често споменават здравеопазването, медицинските грижи и борбата с изменението на климата. Тези резултати са в съответствие с нарастващия интерес към нови медицински открития, който се е увеличил от 82 % на 86 % от 2010 г. насам.

Проучването на Евробарометър разкрива също така предизвикателствата пред научните изследвания и иновациите. Много граждани на ЕС смятат, че науката и технологиите допринасят най-вече за подобряване на живота на хората, които вече живеят добре (57 %), и че не се обръща достатъчно внимание на разликите между потребностите на жените и мъжете (23 %). Повече от половината смятат, че научните работници в Китай (58 %), САЩ (57 %) и Япония (54 %) имат по-големи успехи от научните работници в ЕС по отношение на откритията. В нивото на научните познания също са налице големи различия между различните части на обществото.

Публикуваното днес проучване на Евробарометър е най-голямото до момента в областта на науката и технологиите по отношение на броя на участниците (37 103 респонденти) и на държавите, участвали в проучването (38 държави, включително държавите — членки на ЕС, държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, държавите от ЕАСТ и Обединеното кралство). Проучването беше осъществено в периода от 13 април и 10 май 2021 г. предимно чрез лични разговори.

Повече информация за проучването може да намерите на официалния сайт на Евробарометър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.