Разработване на инвестиционен проект

Разработваме

Kандидатствайте за финансиране, a ние ще превърнем Вашата идея в печеливш проект

Виж повече
Управление на инвестиционен проект

Управляваме

Поемаме цялостен ангажимент за организиране на изпълнението и отчитане на проекта

Виж повече
Разработване на автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда, касаеща човешки фактор

Автоматизираме

Разработваме автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда.

Виж повече
Подобряване ефективността на производствените предприятия

Подобряваме

Подобряваме
ефективността на производствените предприятия.

Виж повече

Разработване на инвестиционен проект

Ако решите да кандидатствате за финансиране, ние ще превърнем Вашата идея в печеливш проект. Ако работите с нас, ще се убедите, че ние сме виртуози в тази дейност:
 • Ще формулираме и разработим Вашата проектна идея така, че в максимална степен да отговаря на условията и критериите за финансиране. Всяка процедура за финансиране има множество особености, свързани с нейните цели, допустими кандидати, дейности и разходи, като се прилагат редица специфични критерии за оценка.

 • Ще изготвим или ще организираме изготвянето на тези документи от наш компетентен доверен партньор, за да сме сигурни в най-доброто качество на разработвания проект.

Виж повече
Разработване на инвестиционен проект
Разработване на инвестиционен проект
Управление на инвестиционен проект
Управление на инвестиционен проект

Управление на инвестиционен проект

Ние поемаме цялостен ангажимент да организираме изпълнението и отчитане на проекта Ви в пълно съответствие с приложимите изисквания, като Ви гарантираме, че ще получите договорената безвъзмездна финансова помощ, ако изпълните проекта си съгласно нашите указания
 • Ще разработим, въз основа на вашите изисквания и технически спецификации, необходимата тръжна документация (тръжното досие) на процедурите за избор на изпълнители на всички дейности по проекта, и ще ги съгласуваме с администрацията на финансиращата програма (в случаите, в които е предвидено администрацията да осъществява предварителен контрол върху документацията).
 • Ще организираме обявяването и провеждането на процедурите за избор на изпълнители, и сключването на договорите с избраните изпълнители
Виж повече

Подобряваме производителността на труда и на производствените процеси

Основните проблеми с които се сблъскват производствените предприятия (особено при интензивен растеж) са липсата на яснота за потока на материалите от една страна и големия обем незавършено производство (НЗП). Това обикновено води до ниска производителност на труда и до „задържане“ на финансови средства в материали и готова продукция.
 • Запознаване с целия производствен процес;

 • Сформиране на екип за работа по проекта, включващ експерти от нашата фирма и от обследваното предприятие;

 • Събиране на информация и направата на анализи

 • Разработване на нов план за разпределение на машините на база продуктова специализация на участъците

Виж повече
Подобряване ефективността на производствените предприятия
Подобряване ефективността на производствените предприятия
Разработване на автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда, касаеща човешки фактор
Разработване на автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда, касаеща човешки фактор

Разработваме автоматизирани системи за оценка, анализ и подобряване на производителността на труда

 • Избор и проучване на конкретно работно място, определяне на различните аспекти, влияещи на извършването на работата.
 • Автоматично измерване и записване на информацията от изследвания актуален работен процес.
 • Обработване, анализиране и представяне на събраните данни във вид на таблици, графики, диаграми. Целият този етап обхваща количествения анализ на изпълняваната работа, за изпълнението
 • Разработване на подобрения в съществуващия процес, като за база служи цялата събрана и анализирана информация.
 • Внедряване на предложените подобрения в производството с последващ контрол относно тяхното прилагане – постигане на по- висока производителност.
Виж повече

Предлагаме консултации по бизнес стратегии за малки,
средни и големи компании

ДА НАМЕРИМ ЗАЕДНО СИМЕТРИЯТА МЕЖДУ ИНОВАЦИИ И ВАШАТА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ
Гр. Шумен, ул. „Оборище“ №33

Заповядайте на място в нашият офис в Шумен да се запознаем и да обсъдим вашите идеи.

(359) 885 677 709

Обадете ни се днес или изпратете запитване за час/дата, за да намерим удобно за вас време за среща с нашите експерти.

dsharbanov@gmail.com

Преди да ни оставите съобщение или да вдигнете телефона, може да намерите отговора си, като потърсите в нашия списък с често задавани въпроси.

Не пропускайте важните новини.
Абонирайте се за нашия бюлетин.  Свържете се с нас

  Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.